тимол

 • 181ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА — ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА, предохранительные средства от беременности (предупреждающие беременность, зачатие contr acceptiva), были известны еще в древние времена и у нек рых народностей были довольно распространены наряду с детоубийством и… …

  Большая медицинская энциклопедия

 • 182ТЕРПЕНЫ — ТЕРПЕНЫ. Под общим именем Т. понимают углеводороды эмпирической формулы (С5Н8)П и сообразно с этим их разделяют на: 1) гемитер пены, CUHS; 2) собственно терпены, С10Н16; 3) еес квитерпены, Ci5H24; 4) политерпены, (C5Hs)n. Г е м и т е р п е н ы,… …

  Большая медицинская энциклопедия

 • 183ТРИПСИН — ТРИПСИН, фермент, входящий в состав поджелудочного сока, описан Кюне (Kiihne) в 1867 г., относится к группе протеаз. Он расщепляет белки,протамины,пептоны и полипептиды. В наиболее чистом виде, свободном от липазы и амилазы, получен по способу… …

  Большая медицинская энциклопедия

 • 184ТРИХИНЕЛЕЗ — ТРИХИНЕЛЕЗ, глистное заболевание человека, свиньи и плотоядных, вызываемое парази тированием в организме этих животных нематод Trichinella spiralis (Owen, 1835)(рис. 1 и 2), ■относящихся к сем. Trichinellidae (Ward, 1907). Чрезвычайно… …

  Большая медицинская энциклопедия

 • 185ФЕНОЛЫ — ФЕНОЛЫ, производные ароматических углеводородов, у к рых один или несколько атомов водорода заменены гидроксилами. По количеству гидроксильных групп различают одноатомные Ф. (С„Нгп 7. ОН), как напр. карболовая кислота (см.), крезолы (см.),… …

  Большая медицинская энциклопедия

 • 186thymol — timolis statusas T sritis chemija formulė C₆H₃(OH)(CH₃)CH(CH₃)₂ atitikmenys: angl. thymol rus. тимол ryšiai: sinonimas – 2 izopropil 5 metilfenolis …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 187timolis — statusas T sritis chemija formulė C₆H₃(OH)(CH₃)CH(CH₃)₂ atitikmenys: angl. thymol rus. тимол ryšiai: sinonimas – 2 izopropil 5 metilfenolis …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 188афт — I [افت] асоси замони ҳозира аз афтодан // афтидан II [افت] рӯй, андом, қиёфа; намуди зоҳирӣ (умуман); афту андом шаклу шамоил, намуди зоҳирӣ; афту башара афту андом, намуди зоҳирӣ, қиёфа; аз афташ зоҳиран, маълум мешавад, ки …; аз афти кор маълум …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 189бима — [بيمه] 1. қарордоде, ки миёни ду тараф (бимагузор ва бимагар) баста шуда, дар асоси он бимагар бо гирифтани маблағи муайян аз тарафи бимагузор ӯҳдадор мешавад, то ӯро ҳангоми дучор шудан ба хатарҳои эҳтимолӣ (сӯхтор, сел ва ғ.) ҳимоя карда,… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 190бимагар — [بيمه گر] шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ, ки ӯҳдадор аст, то шахси бимагузорро дар мавриди дучор шудан ба хатари эҳтимолӣ ҳимоят ё зарари ӯро ҷуброн кунад; суғуртакунанда …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 191бояд — [بايد] 1. шакли аористи боистан дар шахси сеюми танҳо 2. ҳамчун калимаи модалӣ дар таркиби феълҳо ба маънои шояд, эҳтимол, мумкин меояд; бо феъли асосӣ омада, феъли бешахс месозад: чӣ бояд кард? бояд қайд кард, ки…; бояду шояд ба дараҷаи лозимӣ;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 192бӯрон — [بوران] тундбоди барфу борон омехта (одатан дар дашту биёбон) ◊ оромии пеш аз бӯрон оромие, ки пас аз он талотуми фавқулодае рӯй доданаш аз эҳтимол дур нест …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 193гург — [گرگ] ҳайвони дарандае аз оилаи сагшаклҳо, зиъб, зайб: гурги ало, гурги одамхӯр ◊ гурги борондида одами озмудакор, ки барои ҳар эҳтимол пешакӣ чора мебинад ва аз ҳар таҳлука худро халос мекунад; шахси гармию сардии рӯзгорро чашида ва маккор;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 194ғолибан — [غالباً] а 1. эҳтимол, шояд 2. бештар, дар аксари мавридҳо, аксаран, ағлаб …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 195дафъулвақт — [دفع الوقت] а. кит. ба таъхир андохтан, кашолдиҳӣ, имрӯз – фардо кардан, эҳтимол …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 196дугумона — [دوگمانه] гуфт. аз ду эҳтимол яке; ярадори дугумона маҷрӯҳе, ки сиҳат шуданаш дар гумон аст …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 197зоро — [زارا] гуфт. эҳтимол, шояд ки…, мумкин аст, ки… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 198зоҳиран — [ظاهراً] а 1. ба зоҳир, дар зоҳир, ба намуд; муқоб. ботинан; зоҳиран ва ботинан дар зоҳиру дар ботин 2. эҳтимол, аз афташ, гӯё …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 199истибъод — [استبعاد] а. кит 1. дурӣ ҷустан, дур шудан; дурӣ 2. аз эҳтимол дур донистан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 200кор — I [کار] 1. асоси замони ҳозира аз коштан, киштан ва коридан 2. ҷузъи пасини калимаҳои мураккаб ба маъноҳои коранда ва кишткунанда: ғаллакор, пахтакор, риёкор, хилофкор… II [کار] 1. амалиёти табдил ёфтани як шакли энергия ба шакли дигар, амал 2.… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ